Privacy en cookies

Beheer
De website nickdevries.nl staat onder beheer van Nick de Vries kras en deuk service.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Nick de Vries. De contactgegevens staan vermeld op de contact pagina van nickdevries.nl.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klanten en bezoekers aan nickdevries.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Uitzondering op deze regel is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies Algemeen
Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten "cookies" op webpagina's. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op uw privacy. En vanzelfsprekend is uw privacy belangrijk voor ons. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze nieuwe regelgeving en hoe wij cookies gebruiken. Niettegenstaande de "cookie wet" sinds 5 juni van kracht is, is het echter nog niet helemaal duidelijk voor de betrokken instanties, hoe de nieuwe regelgeving precies zal gaan werken in de praktijk. Wij volgen de ontwikkelingen verder op en zullen dan ook het nodige doen om in orde te zijn met deze regelgeving. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Onderstaand vindt u een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich kunt afmelden voor cookies, indien u dat zou wensen.

Wat zijn cookies en hoe kunnen ze gebruikt worden?
Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Cookies hebben verschillende functies:

  • ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren;
  • ze onthouden uw voorkeuren, om daarmee een volgend bezoek aan de site gemakkelijker te maken;
  • ze kunnen ervoor zorgen dat online marketing afgestemd is op uw interesse.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Welk type cookies zijn er?
1st party cookie:
De 1st party cookies worden geplaatst als de bezoeker de website opent. De 1st party cookies zijn ofwel noodzakelijk, ofwel functioneel, ofwel prestatie (zie functionaliteiten hieronder).

3rd party cookie:
De thirdparty cookies volgen de bezoekers van website tot website met als doel een "profiel" op te bouwen. De thirdparty cookies zijn vooral targeting en worden alleen op de website van Wiertz gebruikt.

De cookies kunnen een van de volgende functionaliteiten vullen:

Noodzakelijk:
Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen en de functies te gebruiken. Zonder deze cookies zijn voorzieningen als winkelmandjes en elektronisch betalen niet mogelijk.

Functioneel:
Met deze cookies onthouden websites welke keuzes u tijdens het surfen hebt gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, kan niet worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Prestatie:
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina's u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe u op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme statistieken.

Targeting:
Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn zo in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online te profileren voor gerichte online reclame. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de pc van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt.

Cookies gebruikt door http://www.nickdevries.nl
Om u op een zo gemakkelijk mogelijke manier door onze website te laten surfen, gebruiken wij een prestatie cookies.
Het prestatie cookie wordt gebruikt om statistische gegevens te verzamelen om het gebruik van onze website te meten, de statistische data wordt gebruikt om de website indien nodig te optimaliseren met als doel een optimaal gebruikers gemak. Voorbeelden van optimalisatie zijn een verbeterde navigatie structuur, schermbreedtes, weergave in de oude en nieuwe browsers.

Wat gebeurt er als ik cookies niet accepteer?
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kunt u onze website nog steeds bezoeken, maar is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van onze site niet optimaal functioneren.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten via de internetbrowser die u gebruikt.